HSL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Bảy 2021 12:12:00

HSL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

121921_hinh-Quy-II.2021.pdf

HSL_BCTC quý 2/2021 (RL)

HSL_BCTC quý 2/2021 (HN)