DLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Thị Hải

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Bảy 2021 17:03:00

DLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Thị Hải

Vũ Thị Hải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
 52335_oi-bo-Vu-Thi-Hai.pdf