DPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đặng Thanh Hường, Lương Thị Cường và Nguyễn Thành Luân

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Bảy 2021 15:52:00

DPG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đặng Thanh Hường, Lương Thị Cường và Nguyễn Thành Luân

Đặng Thanh Hường, Lương Thị Cường và Nguyễn Thành Luân báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đạt Phương như sau:


Tài liệu đính kèm
 41918_Dang-Thanh-Huong.pdf
 41921_-Luong-Thi-Cuong.pdf
 41923_guyen-Thanh-Luan.pdf