FLC: Nhắc nhở về việc CBTT các quyết định cưỡng chế thuế

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 23 Tháng Bảy 2021 11:02:00

FLC: Nhắc nhở về việc CBTT các quyết định cưỡng chế thuế

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở về việc CBTT các quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã CK: FLC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 111746_H-CUONG-CHE-THUE.pdf