KBC: Tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Bảy 2021 17:13:00

KBC: Tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo tình hình thanh toán lãi và gốc trái phiếu  6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54723_ang-dau-nam-2021.pdf