KBC: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Bảy 2021 17:16:00

KBC: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:


Tài liệu đính kèm
 54715_012017-truoc-han.pdf