KBC: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Bảy 2021 17:18:00

KBC: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần công bố Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp như sau:


Tài liệu đính kèm
 54708_iem-yet-KBC12006.pdf