HAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Bảy 2021 17:19:00

HAG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
 54702_-Nguyen-Van-Minh.pdf