MDG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 22 Tháng Bảy 2021 14:09:00

MDG: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Miền Đông thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 22346_c-2021-bang-tien.pdf