HUB: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Bảy 2021 17:33:00

HUB: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

 Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế thông báo Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54217_0BCTC20nam202021.pdf