VIF: Nhận được QĐ của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ kiện "Yêu cầu hủy Nghị quyết của ĐHĐCĐ" giữa Tổng công ty và Công ty cổ phần Thương mại Lâm sản Hà Nội

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 20 Tháng Bảy 2021 08:02:00

VIF: Tổng công ty nhận được QĐ giải quyết việc KDTM số 142/2021/VKDTM-PT ngày 07/07/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong vụ kiện "Yêu cầu hủy Nghị quyết của ĐHĐCĐ" giữa Tổng công ty và Công ty cổ phần Thương mại Lâm sản Hà Nội

.


Tài liệu đính kèm
  000000010668648_CBTT737TCTPCKSNB_signed.pdf