CKG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 19 Tháng Bảy 2021 17:02:00

CKG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52359_20thC3A1ng202021.pdf