VCA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 19 Tháng Bảy 2021 14:25:00

VCA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

23159_D-Quy-2-Nam-2021.pdf

BCTC quý 2/2021