HSL: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của Người nội bộ Nguyễn Tuấn Dũng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy 2021 14:40:00

HSL: Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của Người nội bộ Nguyễn Tuấn Dũng

Nguyễn Tuấn Dũng thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà như sau:


Tài liệu đính kèm
 25708_Nguyen-Tuan-Dung.pdf