TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy 2021 13:38:00

TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 15155_von-dieu-le-2021.pdf