HPX: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy 2021 11:00:00

HPX: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:


Tài liệu đính kèm
 111720_uoi-co-lien-quan.PDF