NAV: Nghị quyết HĐQT số 007-2021 & 008-2021 ngày 15/07/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Bảy 2021 15:31:00

NAV: Nghị quyết HĐQT số 007-2021 & 008-2021 ngày 15/07/2021

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Nghị quyết HĐQT số 007-2021 & 008-2021 ngày 15/07/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 34154_0ben20lien20quan.pdf