NAV: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Bảy 2021 11:19:00

NAV: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Nam Việt giải trình chênh lệch LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 

10213_-LNST-Quy-2.2021.pdf

BCTC quý 2/2021