IDJ: Ngày 20/07/2021, ngày giao dịch đầu tiên 6.682.976 cổ phiếu niêm yết bổ sung

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Bảy 2021 16:53:00

IDJ: Ngày 20/07/2021, ngày giao dịch đầu tiên 6.682.976 cổ phiếu niêm yết bổ sung


Tài liệu đính kèm
 000000010661171_IDJ__TB_ngay_GDDT_niem_yet_bo_sung.pdf