DLG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 13 Tháng Bảy 2021 15:39:00

DLG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 34606_m-toan-BCTC-2021.pdf