LDG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 12 Tháng Bảy 2021 13:20:00

LDG: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
 12630_hoat20dong20UBKT.pdf