HPX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Bảy 2021 17:05:00

HPX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52104_-co-tuc-nam-2020.pdf