FPT: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Bảy 2021 16:40:00

FPT: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:


Tài liệu đính kèm
  50646_BS-CP-tra-co-tuc.pdf