DCM: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Bảy 2021 16:22:00

DCM: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 42610_an-BCTC-nam-2021.pdf