KBC: Thông báo chốt danh sách trái chủ để niêm yết trái phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Bảy 2021 08:57:00

KBC: Thông báo chốt danh sách trái chủ để niêm yết trái phiếu

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần thông báo chốt danh sách trái chủ để niêm yết trái phiếu như sau:


Tài liệu đính kèm
 90606_phieu-KBC2021.AB.pdf