POW: Thông báo về việc Ông Phan Đại Thành không còn là người nội bộ công ty

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 08 Tháng Bảy 2021 15:24:00

POW: Thông báo về việc Ông Phan Đại Thành không còn là người nội bộ công ty

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo về việc Ông Phan Đại Thành không còn là người nội bộ công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 35141_-la-nguoi-noi-bo.pdf