DPM: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Bảy 2021 16:30:00

DPM: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50818_-CBTT-vv-ky-hdkt.pdf