IDJ: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 6.682.976 cổ phiếu

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Bảy 2021 13:47:00

IDJ: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 6.682.976 cổ phiếu


Tài liệu đính kèm
 000000010639748_TB_IDJ_06072021.pdf