FIT: Thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngài tối đa của FIT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Bảy 2021 09:32:00

FIT: Thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngài tối đa của FIT

 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T thông báo công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngài tối đa của FIT như sau:


Tài liệu đính kèm
 94910_uoc-ngoai-toi-da.pdf