HSL: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Bảy 2021 19:22:00

HSL: Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội như sau:


Tài liệu đính kèm
 73902_20dE1BAA1i20dien.pdf