ITD: Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Bảy 2021 15:24:00

ITD: Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT  như sau:


Tài liệu đính kèm
 34918_ng-nhiem-vu-HDQT.pdf