KBC: Vietnam Enterprise Investments Limited đã bán 1 triệu CP

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Bảy 2021 15:27:00

KBC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần như sau:


Tài liệu đính kèm
  34820_-ngay-06.07.2021.pdf