AAA: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Bảy 2021 15:20:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:


Tài liệu đính kèm
 32845_n-von-chu-so-huu.pdf