C21: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 06 Tháng Bảy 2021 11:46:00

C21: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C21 của CTCP Thế kỷ 21 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.
Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 24/07/2021 đến hết ngày 04/08/2021 Công ty sẽ thực hiện gửi thư xin ý kiến cho cổ đông kèm theo các tài liệu theo quy định và đăng tải trên website của Công ty.
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thế kỷ 21 – Lầu 10, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.