ITD: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Bảy 2021 14:15:00

ITD: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  21820_Nguyen-Duc-Thang.pdf