Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Đạm Phú Mỹ điều chỉnh tăng lợi nhuận 2020 thêm 34%

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Bảy, 03 Tháng Bảy 2021 08:37:00

Sau Kiểm toán Nhà nước, lợi nhuận Đạm Phú Mỹ 2020 được điều chỉnh lên 941 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm trước.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, HoSE: DPM) thông báo đã nhận được kết quả kiểm toán BCTC, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2020 từ Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, tổ chức này kiến nghị tổng công ty điều chỉnh doanh thu tăng 2,5% lên 8.203 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 30% lên 1.117 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 34% lên 702 tỷ đồng.

Nguyên nhân được Kiểm toán Nhà nước đưa ra là chi phí sửa chữa bảo dưỡng tổng thể rà soát lại giảm 83 tỷ đồng so với dự toán, chi phí bán hàng giảm 23 tỷ đồng do phân bổ lại chi phí vận chuyển đối với lượng hàng tồn kho cuối kỳ, thu nhập khác tăng do ghi nhận bổ sung bảo hiểm sự cố gián đoạn kinh doanh 91 tỷ đồng. Đồng thời, một số chi phí các năm trước cũng được điều chỉnh như giảm nguyên giá tài sản tạm tính hình thành từ dự án NH3-NPK dẫn đến chi phí khấu hao giảm 49 tỷ đồng, điều chỉnh giảm chi phí đã ghi nhận của kho Đà Nẵng do thay đổi phương thức hợp tác kinh doanh là 10 tỷ đồng.

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Đạm Phú Mỹ rà soát lại một số nghiệp vụ trong công tác tài chính – kế toán để phản ánh kịp thời các nghiệp vụ này trong niên độ kế toán, cụ thể là điều chỉnh số liệu trên sổ kế toán và BCTC năm 2020. Đạm Phú Mỹ cũng phải nộp bổ sung thuế thu nhập tăng thêm 29,3 tỷ đồng, thuế giá trị tăng thêm 181,7 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân tăng thêm 1,7 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ cho biết sẽ thực hiện các bút toán vào BCTC 6 tháng đầu năm 2021 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

dam-phu-my-4915-1625276585.png

Cổ phiếu DPM đã tăng 24% trong vòng 1 tháng qua.

Như vậy, sau điều chỉnh, doanh thu của doanh nghiệp phân bón tăng 6% và lợi nhuận gấp 2,4 lần năm 2019.

Năm 2021, doanh nghiệp lên phương án doanh thu 8.331 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 365 tỷ đồng; lần lượt tăng 4% và giảm 48% so với năm trước. Riêng quý I, Đạm Phú Mỹ thực hiện được 23% chỉ tiêu doanh thu và 49% chỉ tiêu lợi nhuận.

Cổ phiếu Đạm Phú Mỹ hiện giao dịch vùng giá 23.650 đồng/cp, tăng 24% trong vòng 1 tháng qua.

Tường Như