HSL: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2021 16:50:00

HSL: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông bá  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh như sau:


Tài liệu đính kèm
 51523_san-xuat-Son-La-.pdf