DPM: Thông báo kết luận của kiểm toán nhà nước cho BCTC năm 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2021 16:33:00

DPM: Thông báo kết luận của kiểm toán nhà nước cho BCTC năm 2020

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần thông báo kết luận của kiểm toán nhà nước cho BCTC năm 2020  như sau:


Tài liệu đính kèm
 44927_cua-Kiem-toan-NN.pdf