VNL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2021 13:33:00

VNL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công ty Cổ phần Logistics Vinalink thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 14313_M-TOAN-BCTC-2021.pdf