LDG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 01 Tháng Bảy 2021 16:57:00

LDG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 50357_i-kiem-toan-2021.pdf