LCM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 01 Tháng Bảy 2021 16:25:00

LCM: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43414_g-kiem-toan-2021.pdf