HRC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 30 Tháng Sáu 2021 17:09:00

HRC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 60657_an-BCTC-nam-2021.pdf