HSL: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 30 Tháng Sáu 2021 17:20:00

HSL: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính  như sau:


Tài liệu đính kèm
 60627_chi-Tru-so-chinh.pdf