AAA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 30 Tháng Sáu 2021 13:56:00

AAA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 21514_ng-nien-nam-2021.pdf