AAA: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 30 Tháng Sáu 2021 14:01:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 21509_au-Pho-Chu-tich..pdf