CLW: Nghị quyết HĐQT về việc miễn, giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 29 Tháng Sáu 2021 14:50:00

CLW: Nghị quyết HĐQT về việc miễn, giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19

 Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn, giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo, khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 như sau:


Tài liệu đính kèm
 30415_n-giam-tien-nuoc.pdf