BMC: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 29 Tháng Sáu 2021 13:40:00

BMC: Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định thông báo thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 15857_op-DHDCD-TN-2021.pdf