HSL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 28 Tháng Sáu 2021 17:34:00

HSL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55029_y-doi-lan-thu-12.pdf