DPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 28 Tháng Sáu 2021 11:26:00

DPM: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã CK: DPM) như sau:


Tài liệu đính kèm
 113355_ot-cuoi-nam-2020.pdf