LCM: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 28 Tháng Sáu 2021 10:55:00

LCM: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

 Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
  110402_c20bau20CT20HDQT.pdf